Becker Work Group
Displaying 25 shows.

Becker Work Group Bark Park April 12, 2022

Date: 4/19/2022
Length:
01:29:32

Becker Working Group Bark Park March 30, 2022

Date: 4/19/2022
Length:
00:39:21

Becker Working Group Reuse March 24,2022

Date: 3/24/2022
Length:
02:24:13

Becker Working Group Athletic 3-24-2022

Date: 3/24/2022
Length:
01:45:02

Becker Work Group Educational March 23 2022

Date: 3/23/2022
Length:
00:46:08

Becker Working Group Educational March 16,2022

Date: 3/16/2022
Length:
00:13:51

Becker Work Group Educational March 9, 2022

Date: 3/10/2022
Length:
00:55:12

Becker Work Group Athletic March 10,2022

Date: 3/10/2022
Length:
01:09:37

Becker Work Group Athletic March 3,2022

Date: 3/7/2022
Length:
01:42:34

Becker Work Group Reuse February 24, 2022

Date: 2/25/2022
Length:
00:34:07

Becker Work Group Veterinarian 1-19-22

Date: 2/15/2022
Length:
00:47:33

Becker Work Group Education Jan 25, 2022

Date: 1/31/2022
Length:
02:09:04

Becker Work Group Reuse January 27, 2022

Date: 1/31/2022
Length:
01:02:46

Becker Work Group Finance Reuse January 19, 2022

Date: 1/20/2022
Length:
00:28:00

Becker Work Group Athletic January 6, 2022

Date: 1/11/2022
Length:
00:58:53

Becker Work Group Zoning January 13, 2022

Date: 1/11/2022
Length:
00:40:57

Becker Work Group Education January 13, 2022

Date: 1/11/2022
Length:
01:02:35

Becker Work Group Reuse

Date: 1/11/2022
Length:
00:26:39

Becker Work Group Finance January 5, 2022

Date: 1/11/2022
Length:
01:04:52